Vi är

ODLARE, TILLVERKARE

&

SNUSARE

Monopolet - Om oss
Vi har tagit upp en gammal tradition från orten och förädlar och odlar tobaksplantor till vårt unika snus. Allt görs med enorm kärlek och omsorg från frö till färdigt snus.

Klass. Kvalité. Kontroll. Förnuft och känsla.

 

Vi gör den svenska snustradition skånsk igen. Den finaste tobaken finns runt knuten. Med smak av förnuft. Hållbarhetsstrategin är enkel.

Vi reser inte runt jorden för att hämta hem tobaken. Alltså bär vi aldrig risken, inte heller samvetskvalen, gällande affärsetik, mänskliga rättigheter, barnarbete eller växthusgaser.

Vår tobaksplanta kan fraktas i en rullebör från de ekologiska fälten till fabriken

Relaterade länkar:

100%

100%

100%

Ekologiskt snus
Svensk Tobak
Kärlek
Senaste nyheterna